Reklamacje i zwroty

Jeśli dostarczone produkty wykazują wady materiału lub produkcji albo uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, należy zwrócić się do serwisu klienta  w formie pisemnej na adres: sklep@mosaic-eurostone.com.
 
Aby móc szybko i sprawnie rozpatrzyć Państwa reklamację prosimy podać:
 
  1.  Numer zamówienia
  2.  Numer artykułu, którego dotyczy reklamacja
  3.  Opis wady
  4.  Ilość reklamowanych produktów
  5.  Zdjęcie (jeśli jest to możliwe)
  6.  Niezbędne dane do sprawnego kontaktu (adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail)